Politiek als passie

Forza! staat voor passie, idealen en aansprekende politiek waarbij er doorlopend gesprek wordt gevoerd met de mensen in onze prachtige gemeente.
Lees verder

Missie van Forza!

Forza! vindt dat de inwoners van Haarlemmermeer recht hebben op een veilige, prettige en inspirerende leefomgeving waar het voor gezinnen, individuen en ondernemers goed toeven is.
Lees verder

Bestuur, samenleving en publiekscontact

Forza! wil dat de gemeente zich richt op haar ‘kerntaken’ en de overige taken zoveel mogelijk uitbesteedt. Afdelingen die geen kerntaken uitvoeren dienen verzelfstandigd te worden.
Lees verder

Veiligheid

Het zorgen voor een veilig dorp of veilige wijk is een van de belangrijkste taken van de gemeente.
Lees verder

Economische zaken en lastenverlichting

Forza! heeft een Deltaplan Economie ontwikkeld, waarin maatregelen worden voorgesteld om de lokale economie te stimuleren en daarmee de werkgelegenheid te verbeteren
Lees verder

Zorg, welzijn en seniorenbeleidbeleid

De gemeente is bij uitstek in staat om integrale zorg op basis van maatwerk te verzorgen.
Lees verder

Integratie en minderhedenbeleid

Forza! vindt allochtonen volwaardige inwoners, die deel uitmaken van onze samenleving. Zij hebben dezelfde rechten en plichten als iedereen. Niemand is gelijk, maar iedereen is wel gelijkwaardig!
Lees verder

Werk, inkomen en armoedebeleid

Werken is het beste middel tegen armoede. Het is primair de verantwoordelijkheid van iedereen om zich te kwalificeren en een baan te zoeken. De overheid ondersteunt alleen die inwoners die niet zelfstandig deze verantwoordelijkheid kunnen invullen.
Lees verder

Jeugd en onderwijs

Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst!
Lees verder

Cultuur, sport en recreatie

In het licht van de individualisering van de maatschappij en de dreigende vervreemding van onze culturele geschiedenis is kunst en cultuur een belangrijk thema voor Forza!.
Lees verder

Mobiliteit

De bereikbaarheid van Haarlemmermeer is van vitaal belang. Niet alleen voor ondernemers, bezoekers van Schiphol en inwoners van de gemeente, maar ook voor doorgaand verkeer dat gebruik maakt van de gemeente.
Lees verder

Ruimtelijke ontwikkeling en kwaliteit fysieke omgeving

Forza! vindt dat er ruimte moet zijn om wonen en werken met elkaar te verbinden.
Lees verder

Wonen

Een prettige, veilige thuishaven is voor iedereen essentieel.
Lees verder

Volksgezondheid en milieu

Een gezonde geest in een gezond lichaam.
Lees verder

Standpunten

Standpunten
Lees verder
 

Verkiezingsprogramma 2014-2018


Voorwoord
Forza! staat voor passie, idealen en aansprekende politiek waarbij er doorlopend gesprek wordt gevoerd met de mensen in onze prachtige gemeente. Lees verder

Missie van Forza!
Forza! vindt dat de inwoners van Haarlemmermeer recht hebben op een veilige, prettige en inspirerende leefomgeving waar het voor gezinnen, individuen en ondernemers goed toeven is. Lees verder

1. Bestuur, samenleving en publiekscontact
Forza! wil dat de gemeente zich richt op haar ‘kerntaken’ en de overige taken zoveel mogelijk uitbesteedt. Afdelingen die geen kerntaken uitvoeren dienen verzelfstandigd te worden. Lees verder

2. Veiligheid
Het zorgen voor een veilig dorp of veilige wijk is een van de belangrijkste taken van de gemeente. Lees verder

3. Economische zaken en lastenverlichting
Forza! heeft een Deltaplan Economie ontwikkeld, waarin maatregelen worden voorgesteld om de lokale economie te stimuleren en daarmee de werkgelegenheid te verbeteren Lees verder

4. Zorg, welzijn en seniorenbeleid
De gemeente is bij uitstek in staat om integrale zorg op basis van maatwerk te verzorgen. Lees verder

5. Integratie en minderhedenbeleid
Forza! vindt allochtonen volwaardige inwoners, die deel uitmaken van onze samenleving. Zij hebben dezelfde rechten en plichten als iedereen. Niemand is gelijk, maar iedereen is wel gelijkwaardig! Lees verder

6. Werk, inkomen en armoedebeleid
Werken is het beste middel tegen armoede. Het is primair de verantwoordelijkheid van iedereen om zich te kwalificeren en een baan te zoeken. De overheid ondersteunt alleen die inwoners die niet zelfstandig deze verantwoordelijkheid kunnen invullen. Lees verder

7. Jeugd en onderwijs
Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst! Lees verder

8. Cultuur, sport en recreatie
In het licht van de individualisering van de maatschappij en de dreigende vervreemding van onze culturele geschiedenis is kunst en cultuur een belangrijk thema voor Forza!. Lees verder

9. Mobiliteit
De bereikbaarheid van Haarlemmermeer is van vitaal belang. Niet alleen voor ondernemers, bezoekers van Schiphol en inwoners van de gemeente, maar ook voor doorgaand verkeer dat gebruik maakt van de gemeente. Lees verder

10. Ruimtelijke ontwikkeling en kwaliteit fysieke omgeving
Forza! vindt dat er ruimte moet zijn om wonen en werken met elkaar te verbinden. Lees verder

11. Wonen
Een prettige, veilige thuishaven is voor iedereen essentieel. Lees verder

12. Volksgezondheid en milieu
Een gezonde geest in een gezond lichaam. Lees verder

Standpunten
Standpunten Lees verder

 
 
 
Copyright © 2013 Forza! Haarlemmermeer I All Rights Reserved I Hosting & Design door ABCnet