Verkiezingsprogramma 2014-2018

 • Voorwoord
  Forza! staat voor passie, idealen en aansprekende politiek waarbij er doorlopend gesprek wordt gevoerd met de mensen in onze prachtige gemeente.Lees verder

 • Missie van Forza!
  Forza! vindt dat de inwoners van Haarlemmermeer recht hebben op een veilige, prettige en inspirerende leefomgeving waar het voor gezinnen, individuen en ondernemers goed toeven is.Lees verder

 • 1. Bestuur, samenleving en publiekscontact
  Forza! wil dat de gemeente zich richt op haar ‘kerntaken’ en de overige taken zoveel mogelijk uitbesteedt. Afdelingen die geen kerntaken uitvoeren dienen verzelfstandigd te worden.Lees verder

 • 2. Veiligheid
  Het zorgen voor een veilig dorp of veilige wijk is een van de belangrijkste taken van de gemeente.Lees verder

 • 3. Economische zaken en lastenverlichting
  Forza! heeft een Deltaplan Economie ontwikkeld, waarin maatregelen worden voorgesteld om de lokale economie te stimuleren en daarmee de werkgelegenheid te verbeterenLees verder

 • 4. Zorg, welzijn en seniorenbeleid
  De gemeente is bij uitstek in staat om integrale zorg op basis van maatwerk te verzorgen.Lees verder

 • 5. Integratie en minderhedenbeleid
  Forza! vindt allochtonen volwaardige inwoners, die deel uitmaken van onze samenleving. Zij hebben dezelfde rechten en plichten als iedereen. Niemand is gelijk, maar iedereen is wel gelijkwaardig!Lees verder

 • 6. Werk, inkomen en armoedebeleid
  Werken is het beste middel tegen armoede. Het is primair de verantwoordelijkheid van iedereen om zich te kwalificeren en een baan te zoeken. De overheid ondersteunt alleen die inwoners die niet zelfstandig deze verantwoordelijkheid kunnen invullen.Lees verder

 • 7. Jeugd en onderwijs
  Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst!Lees verder

 • 8. Cultuur, sport en recreatie
  In het licht van de individualisering van de maatschappij en de dreigende vervreemding van onze culturele geschiedenis is kunst en cultuur een belangrijk thema voor Forza!.Lees verder

 • 9. Mobiliteit
  De bereikbaarheid van Haarlemmermeer is van vitaal belang. Niet alleen voor ondernemers, bezoekers van Schiphol en inwoners van de gemeente, maar ook voor doorgaand verkeer dat gebruik maakt van de gemeente.Lees verder

 • 10. Ruimtelijke ontwikkeling en kwaliteit fysieke omgeving
  Forza! vindt dat er ruimte moet zijn om wonen en werken met elkaar te verbinden.Lees verder

 • 11. Wonen
  Een prettige, veilige thuishaven is voor iedereen essentieel.Lees verder

 • 12. Volksgezondheid en milieu
  Een gezonde geest in een gezond lichaam.Lees verder

 • Standpunten
  StandpuntenLees verder

 
 
Copyright 2016 Forza! Haarlemmermeer I All Rights Reserved I Hosting & Design door ABCnet