De PVDA wil gelukszoekers opvangen in Haarlemmermeer


Forza persbureau, 3-09-2015

De PVDA wil gelukszoekers opvangen in Haarlemmermeer, wij willen dit dus duidelijk niet.


Voorzitter,

U zult begrijpen dat onze fractie tegen deze motie is. Daar hebben we een aantal redenen voor.

Ten eerste is deze motie vooral een feelgood motie die inspeelt op de sentimenten rond het vluchtelingen probleem waar duidelijk niet over is nagedacht. Er staat in de motie helemaal niets over de kosten voor het geschikt maken van leegstaande kantoorpanden. Het bewoonbaar maken van kantoorpanden kost namelijk heel veel geld.

Ten tweede gaat ook het bericht rond dat er momenteel genoeg gemeentes in gesprek zijn voor de opvang van vluchtelingen. Vluchtelingen zijn al in ruim 100 gemeenten van harte welkom bleek uit onderzoek

Ten derde heeft de COA aangegeven geen kleinschalige opvang van vluchtelingen te willen want een opvang is pas rendabel bij minimaal 600 plekken. Zo veel plekken kunnen er niet in onze gemeente worden gerealiseerd. We praten dus over een groot asielzoekerscentrum. De COA zit niet te wachten op goedbedoelde kleinschalige voorzieningen.

Ten vierde lukt het Haarlemmermeer al niet eens om voldoende statushouders te huisvesten vanwege het gebrek aan sociale huurwoningen.
De fractie van Forza! heeft niets tegen de opvang van echte vluchtelingen, mensen die naar Nederland komen omdat zij hun leven niet zeker zijn zoals christenen en koerden uit Syrië. De meeste vluchtelingen die naar Nederland komen zijn echter mensen uit Eritrea en Somalië. Daar is geen oorlog. Deze mensen zijn economische vluchtelingen, we mogen ze van de burgemeester geen gelukszoekers noemen maar doen het toch. Het is niet dat we het die mensen kwalijk nemen dat ze naar Nederland komen maar wel hen, de politici in Brussel en Den Haag die dit mogelijk maken. Deze mensen nemen plekken in van mensen die het echt nodig hebben. Onze fractie wil dat het college een onderscheid maakt tussen oorlogsvluchtelingen en economische vluchtelingen en haar beleid vooral afstemmen op de eerste doelgroep. Hierover gaat onze fractie graag met het college en de collega’s in gesprek op de sessie die wij nog in voorbereiding hebben over dit onderwerp waar tijdens de behandeling van de voorjaarsnota voldoende steun voor was.
 
 


 
Nieuws:
 
 
Copyright 2016 Forza! Haarlemmermeer I All Rights Reserved I Hosting & Design door ABCnet