VNL stelt vragen inzake Meijer Tapes


Groep Bontes/Van Klaveren

Vandaag hebben de tweede kamerleden Louis Bontes en Joram van Klaveren (Groep Bontes/Van Klaveren, VNL) schriftelijke vragen gesteld aan de minister van Binnenlandse Zaken (Ronald Plasterk, PVDA) en de minister van veiligheid en Justitie (Ard van der Steur, VVD) over het strafrechtelijke onderzoek naar onze fractievoorzitter Paul Meijer inzake de Meijer Tapes.


''Vragen van de Leden Van Klaveren en Bontes aan de minister van Binnenlandse Zaken en de minister van Veiligheid en Justitie over een strafrechtelijk onderzoek naar een gemeenteraadslid.

1. Bent u bekend met het artikel 'Meijer-tapes: rechercheur klapt uit school over fractievoorzitter Forza! Haarlemmermeer'*?
2. Klopt het dat er op basis van een aangifte van de burgemeester van Haarlemmermeer een onderzoek loopt naar een fractievoorzitter uit de gemeenteraad aldaar? Zo ja, op welke gronden? Zo neen, waarom stelt een politiemedewerker dat dit wel het geval is?
3. Hoe duidt u het gegeven dat een rechercheur - die volgens eigen zeggen belast is met dit onderzoek, en vermoedelijk in beschonken toestand, in een café beschuldigingen uit die betrekking hebben op de fractievoorzitter in kwestie?
4. Kunt u bevestigen dat een burger tegen wie aangifte wordt gedaan hiervan op de hoogte dient te worden gesteld door de politie?
5. Welke maatregelen bent u voornemens te treffen om snel te zorgen voor opheldering?
*rtvnh.nl/nieuws/172048/…''
  
Nieuws:
 
 
Copyright 2016 Forza! Haarlemmermeer I All Rights Reserved I Hosting & Design door ABCnet