Gemeenteraad sterk verdeeld over azc


HCnieuws.nl, 02-09-2016


De gemeenteraad is sterk verdeeld over de vraag of er in de gemeente een asielzoekerscentrum (azc) moet komen. Meerdere partijen stelden donderdagavond tijdens een debat dat het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) eerst maar eens moet aantonen dat er een nieuwe azc nodig is.
 

Diverse fracties hekelden het COA over de recente sluiting van de noodopvang in Vijfhuizen. "Dit is ook schadelijk voor het lokaal bestuur", zo vond HAP-fractievoorzitter Johan Rip. "De vraag is: is de behoefte wel zo groot?" De fracties van D66, PvdA, Een Haarlemmermeer en SRH sloten zich daar min of meer bij aan.

 

Het college van B en W heeft voorgesteld eerst te onderzoeken wat de beste locatie is voor een azc. Van VVD, Forza en Onafhankelijk Liberaal hoeft zo'n onderzoek helemaal niet. VVD-fractievoorzitter Henk Kuipers benadrukte dat hij op werkbezoek bij een azc in Zeewolde en dat daar bleek dat 30 procent van de plekken leeg staat. Dat geldt voor meer asielzoekerscentra. De VVD' er vond een locatieonderzoek daarom niet zinvol. Forza is überhaupt tegen een azc.

 

De fracties van CDA, GroenLinks, ChristenUnie-SGP en CDVP zijn voor. Volgens CDA-fractievoorzitter Mariette Sedee is er niks mis mee om nu al een geschikte plek te zoeken voor een azc. "Regeren is vooruit zien."

 

Wethouder Tom Horn zei dat het college er op dit moment ook voorstander van is om gewoon een locatieonderzoek te doen maar van het COA te laten afhangen of het plan daadwerkelijk wordt doorgezet. Op korte termijn wordt meer duidelijkheid verwacht over de behoefte aan nieuwe azc's.

 

Discussie was er nog over de vraag of inwoners inspraak moeten krijgen bij het kiezen van een geschikte locatie. Het college wil zelf een keuze maken en deze na afloop aan inwoners en gemeenteraad voorleggen. Wethouder Horn is bang voor maatschappelijke onrust als inwoners mogen kiezen uit bijvoorbeeld vijf opties.

 

De raad praat volgende week verder over de mogelijke komst van een azc. Daarna wordt er over het voorstel van B en W gestemd.


 


 
Nieuws:
 
 
Copyright 2016 Forza! Haarlemmermeer I All Rights Reserved I Hosting & Design door ABCnet