Forza! beperkt debat met moskee-stelling


Haarlems Dagblad, 23-12-2016

Het opsporen en voorkomen van radicalisering in Haarlemmermeer gebeurt momenteel goed. Mocht er meer geld nodig zijn dan wordt dat beschikbaar gesteld.
 

at is de conclusie van een mager debat in de raad, dat op verzoek van de VVD is gehouden. Na het aanzwengelen doet de VVD er zelf nauwelijks aan mee, want al snel trekt Forza-raadslid Michel van Dijk alle aandacht naar zich toe. Hij doet ongenuanceerde stellingen over moslims en moskeeën. Andere partijen laten zich prompt verleiden om niet de inhoud van de aanpak radicalisering te bespreken, maar Forza aan te vallen.

Volgens Van Dijk is het duidelijk dat radicale moslims worden opgeleid in alle moskeeën. „De boodschap is overal hetzelfde: pas je niet aan.” CDVP-raadslid Anneke van der Helm vraagt Van Dijk hoe hij aan die wijsheid komt. Op tv gezien, aldus Van Dijk: „Het programma Zembla had een uitzending over moskeeën in Denemarken. Wat daar gebeurt, gebeurt in alle moskeeën.”

 

 

Onder andere Johan Rip (HAP) reageert daarop. Hij zegt dat er meerdere goede gesprekken in de moskee van Hoofddorp zijn geweest, maar dat Forza de moeite niet nam om te komen. „Die partij kiest voor modemcommunicatie met berichten op social media. Dat is radicalisme maar dan anders, dat is de moppermaffia.” Dat noemt Van Dijk dan weer een onterechte populistische benadering van Forza door de HAP.

 

Burgemeester Theo Weterings wijst er op dat de mensen in Haarlemmermeer elkaar kennen en dat er voldoende contacten zijn om de mogelijke radicalisering van een persoon te onderkennen en ter sprake te brengen. Dit in een poging om het debat breder te maken dan alleen over moslims te praten. Van Dijk hakt er meteen op in door te zeggen dat het naïef is van de burgemeester om weg te wuiven wat er in de moskee allemaal niet wordt gepredikt. Het komt niet vaak voor maar de burgemeester raakt geïrriteerd door deze zoveelste uitspraak over moslims van Van Dijk.. ,Het is naïef om te denken dat er geen gesprek met het bestuur van de moskee mogelijk zou zijn”, aldus Weterings.

De burgemeester kan inmiddels vaststellen dat de gemeenteraad de huidige aanpak van radicalisering steunt. Dat gaat over rechts- en linksextremisme, dieren- en milieuextremisme en jihadisme.
 
Nieuws:
 
 
Copyright 2016 Forza! Haarlemmermeer I All Rights Reserved I Hosting & Design door ABCnet