Forza!'s bijdrage UMTS masten


Anneke van der Veer
 
Voorzitter, wat Forza! al vreesde, wordt hier bewaarheid. De VVD stipte het al aan: in deze sessie worden alleen herhaling van zetten gedaan. Wat hier wordt besproken, is in vorige vergaderingen ook al aan de orde geweest.
 
Het kwalijke hiervan is dat de bewoners, die ook vanavond weer blijk geven van grote betrokkenheid bij dit onderwerp, nog langer moeten wachten op duidelijkheid van de portefeuillehouders.
 
Tenzij, en daar hoop ik dan maar op, de portefeuillehouders in de tussenliggende tijd tot zinnen zijn gekomen.
 
Voorzitter, de bestuurders van onze gemeente dit college zou de belangen van haar inwoners moeten laten prevaleren boven ieder ander belang. Dus ook boven het belang van de telecomproviders.
 
En als er ook maar de minste twijfel is aan gezondheidsrisico's voor onze inwoners, dan heeft dit college nog meer aanleiding om het zekere voor het onzekere te nemen.
 
Ook ik ga in herhaling vallen met het vervolg van mijn betoog:
 
Het zou wat Forza! betreft echt verwerpelijk zijn als u de bezwaren van al deze inwoners afdoet met de dooddoener dat u gehouden bent aan voorschriften van de rijksoverheid en dat u hiermee gehoorzaam bent aan legitiem gezag. Het gaat hier om gezondheid van mensen. Het betreft hier een morele verantwoordelijkheid ook van de collegeleden als mens!” 
 
 
De WHO heeft in 2011 geconstateerd dat er voldoende aanwijzingen zijn om te besluiten dat er een sterk vermoeden bestaat dat blootstelling van de mens aan elektromagnetische straling kanker kan veroorzaken.
Dit college mag zich niet verschuilen achter het feit dat de rijksoverheid haar beleid nog niet op deze nieuwe inzichten heeft aangepast.
 
Voorzitter, het college heeft de vrijheid om bijvoorbeeld op basis van afstandscriteria zelf te bepalen of zendmasten op een bepaalde locatie worden toegestaan of niet. 
En al lijkt dit een omweg om onder de wensen van de telecomproviders uit te komen, wij roepen het college op om hier ruim gebruik van te maken.
 
Nogmaals ons voorstel om enkele hoge zendmasten aan de randen van onze kernen te laten plaatsen en dan bekabelen naar zendversterkers die het signaal doorstralen. Immers, deze zendversterkers zijn veel beter inpasbaar in de omgeving en produceren veel minder straling. 
 
En ja, dat is waarschijnlijk een duurdere oplossing dan hoge zendmasten bijplaatsen in woonkernen van onze gemeente. Maar u zult toch met me eens zijn dat financiën een ondergeschikte rol moeten spelen aan de wens van de inwoners en  nog veel belangrijker de mogelijke gezondheidsrisico's voor onze inwoners.
 
Voorzitter, vele partijen in deze raad doen vanavond wederom een moreel appel op dit college. Een uitdaging aan dit college om te tonen dat zij tegemoet komt aan de wensen van haar inwoners en de gezondheid van haar inwoners als hoogste prioriteit heeft. 
 
En als laatste voorzitter, roept Forza! de overige raadsleden op om te doen waarvoor u in deze raadszaal zit. Dat is namelijk ons volk vertegenwoordigen!


*Hoewel mevr. van der Veer uit de fractie van Forza! is vertrokken en niet langer deel uitmaakt van de fractie, blijft Forza! achter dit standpunt staan aangezien dit in ons verkiezingsprogramma staat


 
Nieuws:
 
 
Copyright 2016 Forza! Haarlemmermeer I All Rights Reserved I Hosting & Design door ABCnet