Twijfels over referendum in Haarlemmermeer


Haarlems Dagblad, 4-11-2016


In een eerste debat over dit onderwerp blijken negentien raadsleden voor een referendum en twintig hebben zo hun reserves. Iedereen zoekt mogelijkheden om de burger meer bij het gemeentebestuur en de wereld om zich heen te betrekken.
Maar een referendum met alleen een ja/nee-keuze is voor veel politici te beperkt.
 

Initiatiefnemer Forza-raadslid Michel van Dijk had daar al rekening mee gehouden en wil beperkende voorwaarden hanteren om te voorkomen dat iedereen overal een referendum kan aanvragen.
Minimaal vierhonderd handtekeningen voor een inleidend verzoek en, als dan het referendum er mag komen, nog eens vierduizend handtekeningen voordat het wordt gehouden.

 

En, stelt Van Dijk, het is een raadgevend referendum voor de gemeenteraad. Niet bindend, want de gemeenteraad beslist. Verder stelt Van Dijk dat met een referendum meerdere keuzes voorgelegd kunnen worden aan de burger. Hij noemde als voorbeeld ontwerpen voor het wapen van de nieuwe gemeente die er komst als Haarlemmermeer fuseert het Haarlemmerliede en Spaarnwoude.
Forza vindt D66, GroenLinks, HAP, Onafhankelijk Liberaal en raadslid Van der Veer aan haar zijde.
De andere partijen vinden dat er genoeg mogelijkheden zijn voor burgers om te participeren.
Chris Vonk (PvdA) noemt een initiatief-raadsvoorstel dat burgers met vierhonderd handtekeningen kunnen indienen.
 

Het debat in de gemeenteraad gaat nog niet over een concreet voorstel, maar alleen over de wenselijkheid van een raadgevend referendum.
Als een meerderheid daar achter gaat staan, wil burgemeester Theo Weterings graag een voorstel voor de gemeenteraad maken.
 

Michel van Dijk stelt dat de gemeenteraad de uitkomst van een referendum naast zich neer mag leggen. ,,Ik kan alleen nu al zeggen dat Forza dat nooit zal doen.’’ Waarop Arjo van Bezooijen (Christenunie-SGP) zich afvraagt wat Forza doet als per referendum een voorstel om Forza op te heffen wordt aangenomen. Van Dijk: ,,Ik verwacht niet dat er zo’n voorstel komt.’’
 
Nieuws:
 
 
Copyright 2016 Forza! Haarlemmermeer I All Rights Reserved I Hosting & Design door ABCnet