De kernwaarden van Forza!, gebaseerd op het gedachtengoed van Pim Fortuyn! - Lees verder.
Paul Meijer, fractieleider Forza!
 
 
Nieuwsblad Haarlemmermeer
Raadvicevoorzitter Mieke Booij: "Mijnheer Van der Linden, zat ú wel in de raadszaal?" 
lees verder


Michel van Dijk
Vanaf 1 januari 2015 treedt de Participatiewet in werking. Deze nieuwe wet bundelt enkele bestaande wetten, namelijk de Wet werk en bijstand (Wwb), de Wet sociale werkvoorziening (uitgevoerd door de AM-groep) en de wet Wajong. De Wet sociale werkvoorziening gaat daardoor op slot. Nieuwe instroom is niet mogelijk. In totaal gaat het in Haarlemmermeer om meer dan 1800 mensen die onder de Participatiewet zullen vallen. lees verder


Anneke van der Veer

Forza!'s bijdrage UMTS masten

Anneke van der Veer
Voorzitter, wat Forza! al vreesde, wordt hier bewaarheid. De VVD stipte het al aan: in deze sessie worden alleen herhaling van zetten gedaan. Wat hier wordt besproken, is in vorige vergaderingen ook al aan de orde geweest.
 
Het kwalijke hiervan is dat de bewoners, die ook vanavond weer blijk geven van grote betrokkenheid bij dit onderwerp, nog langer moeten wachten op duidelijkheid van de portefeuillehouders.
lees verder


Bron HCnieuws
HOOFDDORP - De gemeente heeft woensdag tegenstrijdige berichten op Twitter geplaatst over de storing bij de parkeerautomaten. lees verder


Bron: HCnieuws
NIEUW-VENNEP - De Eugenie Prévinaireweg in Nieuw-Vennep wordt opnieuw anders ingericht. De gemeente heeft daartoe besloten na kritiek van bewoners en gebruikers van de weg aan de zuidrand van het centrum. Belangrijkste kritiek betrof de wegversmallingen (chicanes) die eerder voor minder dan meer verkeersveiligheid zorgden.
 
lees verder


Tijdelijke woningen voor daklozen

Tijdelijke woningen voor daklozen

Tijdelijke woningen voor daklozen
HOOFDDORP - De gemeente heeft een plan in de maak om mensen die plotseling geen dak meer boven hun hoofd hebben snel aan onderdak te helpen. Wethouder Tom Horn van Welzijn zei dat er aan wordt gedacht om tijdelijke woningen beschikbaar te stellen. Volgens Horn wordt het plan op dit moment nader uitgewerkt. lees verder


     
    
Verkiezingsfilm gemeenteraad 2014 Haarlemmermmeer:Verkiezingsfilm gemeenteraad 2014 Haarlemmermmeer
 
 
Copyright © 2013 Forza! Haarlemmermeer I All Rights Reserved I Hosting & Design door ABCnet